Vsebina garancije

1. Vsebina garancije

Triple A Import GmbH zagotavlja končnemu kupcu garancijo za napake materiala in obdelavo v skladu z naslednjimi določili. Končna stranka je vsak uporabnik, ki kupi izdelek. Ta garancijski čas znaša 15 let in začne teči s potekom zakonskega garancijskega roka ustrezne države, v kateri ima kupec svoj sedež. Vsebina te garancije ne vpliva na morebitne druge zakonske pravice. Garancija vključuje sestavine, ki vplivajo na delovanje izdelka. Ne vključuje pa zunanjim sprememb zaradi običajne obrabe ali poškodbe, ki so posledica nezgod, zlorabe ali malomarnosti. Nadalje garancija ne velja ob neupoštevanju napotkov za upravljanje in montažo. Poleg tega je baterija, ki je vključena v obseg dobave izrecno izključena iz garancije. Poleg tega garancija ne vsebuje kondomov, lubrikantov, masažnih olj, negovalnih in čistilnih sredstev (kot dezinfekcijska sredstva, pudri itd.), afrodiziakov, akcijskih izdelkov in Satisfyer One Night Stand. Prosimo upoštevajte, da garancija zapade, če poskušate napravo ali opremo odpreti, jo razstaviti. Nadalje preneha veljavnost garancije ob nepravilni namestitvi ali prvi uporabi, škodi zaradi višje sile ali naravnih nesrečah, še posebej, vendar ne izključno, pri poplavah, požarih ali škodi zaradi mraza.

2. Obseg in uveljavljanje garancije

Če bi v garancijskem obdobju nastale reklamacije in bodo te pisno sporočene v roku, ki je naveden v naslednjih pogojih, se izvede garancijska storitev na način, ki nadomešča izdelek Triple A Import GmbH. Pravica do garancijskih storitev obstaja samo pri škodi na predmetu pogodbe. Izključene so terjatve za izgubljen dobiček in nadomestilo škode. Za uveljavljanje garancije je treba dokazati, da je garancija v trenutku zahtevka še veljavna. Prosimo, da zaradi tega shranite originalno potrdilo o nakupu skupaj z garancijskimi pogoji za obdobje trajanja garancije. Triple A Import GmbH si pridržuje pravico do odklonitve garancijskega popravila ali potrdila o garanciji, če tega dokazila ni. Prosimo, da v garancijskih primerih posredujete izdelek skupaj z originalnim potrdilom o nakupu na naslov Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Germany. Poštnino plačate vi. Stroškov pošiljanja ne vračamo. Prosimo zagotovite, da je izdelek v primeru pošiljanja embaliran tako, da je primeren za transport. Za nepravilen transport, nepravilno embaliranje ali izgubo ob vračilu izdelka podjetje Triple A Import GmbH ne prevzema nikakršne garancije.

3. Pri izdelku ne gre za garancijski primer

Če je napaka na poslanem izdelku izključena iz garancije, mora kupec prevzeti stroške, vključno z morebitnimi stroški dela, ki so nastali pri pregledu izdelka.

4. Vaša vprašanja

Če bi se v zvezi z vašim izdelkom Satisfyer pojavile težave ali vprašanja glede upravljanja ali garancijskega zahtevka, potem se prosimo obrnite na info@satisfyer.com.

5. Sodna pristojnost in pravo, ki se uporablja

Za to garancijo velja nemška zakonodaja z izključitvijo Konvencije o pravicah pri nakupu ZN (CIGS) z dne 11. april 1980. Kraj izpolnitve za dolžnosti iz te garancije je Bielefeld, Nemčija. V kolikor dovoljeno velja sodna pristojnost v kraju Bielefeld, Nemčija.

Nazadnje ogledano