Aanwijzingen inzake de wet op batterijen

We wijzen je erop dat bij levering in sommige van onze producten batterijen kunnen inbegrepen zijn. Neem hieromtrent onze opmerking inzake de wet op batterijen in acht.
 
In verband met de verkoop van batterijen en accu‘s zijn we als dealer conform de wet op batterijen ertoe verplicht om jou als gebruiker op het volgende te wijzen: je bent wettelijk ertoe verplicht om batterijen en accu‘s terug te geven. Je kan deze na gebruik definitief aan ons terugzenden, teruggeven aan een inzamelpunt van de gemeente of ook in de winkel ter plekke.
 
Producten zijn als volgt aangeduid:
trash
 
Dit symbool betekent dat een afvalverwijdering van batterijen en accu‘s niet via het huisvuil door de gebruiker mag gebeuren. Batterijen met schadelijke stoffen zijn met een symbool, bestaande uit een doorstreepte vuilnisemmer en het chemische symbool (Cd, Hg of Pb) van de voor de classificatie als schadelijke stof bevattend doorslaggevend zwaar metaal voorzien. De hiervoor vermelde symbolen betekenen in detail:
 
Pb = batterij bevat lood
Cd = batterij bevat cadmium
Hg =  batterij bevat kwikzilver
Li = batterij bevat lithium
 

AANWIJZING BIJ LITHIUMBATTERIJEN/ACCU‘S:

ook deze vallen onder de wet op batterijen. Bijkomend bij de hierboven vermelde informatie wijzen we op het volgende:
Let erop dat bij het terugzenden van lithiumbatterijen of -accu‘s of het afgeven op verzamelpunten voor oude batterijen bij de winkel en bij openbaar-wettelijke afvalverwijderingsdragers, de batterijen of accu‘s volledig ontladen zijn. Bijkomend vragen we jou om de met het symbool ‚+‘ en ‘-‘ gemarkeerde contactvlakken van de batterijen of accu‘s met tape te isoleren om elk brandgevaar te vermijden.
De reden hiervoor is dat bij niet volledig ontladen batterijen voorzorgsmaatregelen tegen kortsluitingen moeten worden getroffen.
Recent bekeken