Innhold i garantien

1. Innhold i garantien

Triple A Import GmbH gir sluttkunden en garanti i forhold til material- og produksjonsfeil i henhold til følgende bestemmelser. Sluttkunde er enhver forbruker som kjøper produktet. Garantien er gyldig i 15 år og startet ved utgangen av den lovpålagte garantiperioden som gjelder i landet der kjøperen bor. Eventuelle lovpålagte rettigheter påvirkes ikke av denne garantien. Garantien omfatter komponenter som har innvirkning på funksjonen til produktet. Garantien gjelder ikke ved endringer grunnet normal bruk eller uvesentlige skader, missbruk eller uaktsomhet. Garantien gjelder heller ikke hvis brukerveiledningen eller monteringshenvisningene ikke følges. I tillegg er batteriet som følger med i leveringen, uttrykkelig utelatt fra garantien. Kondomer, glidemidler, massasjeoljer, pleie- og rengjøringsprodukter (som desinfiseringsmidler, pudder osv.), afrodisiaka, produkter på tilbud og Satisfyer One Night Stand er utelukket fra garantien. Vær oppmerksom på at garantien frafaller ved forsøk på åpne eller ta fra hverandre apparater eller tilbehøret. Garantien er heller ikke gyldig ved feil installeringen eller drift, skader grunnet vold eller naturkatastrofer, spesielt, men ikke begrenset til, oversvømmelser, brann eller frostskader.

2. Omfang og bruk av garantien

Hvis det fremsettes garantikrav i garantitiden og disse sendes skriftlig til oss og oppfyller nedenforstående betingelser, oppfylles garantien ved at Triple A Import GmbH erstatter produktet. Krav om bruk av garantien gjelder kun for skader på produktet garantien gjelder for. Krav grunnet tapt fortjeneste og skadeerstatning er utelukket. For å ta garantien i bruk må det dokumenteres at garantien fremdeles er gyldig på tidspunktet garantikravet fremsettes. Oppbevar derfor originalkvitteringer sammen med garantibetingelsene i tiden garantien er gyldig. Triple A Import GmbH forbeholder seg retten til å avvise garantikrav dersom denne dokumentasjonen ikke kan fremvises. Ved bruk av garantien sendes produktet sammen med originalkvitteringen for kjøpet til Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Tyskland. Porto må kjøper selv betale. Forsendelseskostnader dekkes ikke. Sørg for at produktet pakkes slik at det kan transporteres trygt hvis det skal sendes inn. Triple A Import GmbH påtar seg ingen garantier for feilaktig transport eller forpakning, eller for tap ved tilbakesending av produktet.

3. Hvis produkter ikke har feil som dekkes av garantien

Hvis det viser seg at produktet har en feil som ikke er dekket av denne garantien, skal forbrukeren betale kostnadene, inkludert påløpt arbeidskostnader, som oppstår ved undersøkelse av produktet.

4. Tilbakemelding

Hvis du har problemer med Satisfyer-produktet, spørsmål om betjeningen eller garantien, kan du ta kontakt med oss via info@satisfyer.com.

5. Jurisdiksjon og gjeldende domstol

For denne garantien gjelder tysk lov unntatt FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer (CISG) av 11. april 1980. Forpliktelsene under denne garantien skal oppfylles i Bielefeld, Tyskland. Så langt det er tillatt skal domstolen i Bielefeld i Tyskland benyttes.

Sist besøkt