Garantijos turinys

1. Garantijos turinys

„Triple A Import GmbH“ pagal šias nuostatas galutiniam pirkėjui suteikia garantiją dėl medžiagų ir gamybos defektų. Galutiniu pirkėju vadinamas kiekvienas gaminį įsigijęs naudotojas. Ši garantija galioja 15 metų ir prasideda nustojus galioti teisiniam valstybės, kurioje gyvena pirkėjas, garantijos terminui. Ši garantija kitų įstatyminių teisių neįtakoja. Garantija taikoma sudedamosioms dalims, kurios daro įtaką gaminio veikimui. Ji neapima išorinių pakitimų, atsirandančių dėl natūralaus nusidėvėjimo arba dėl nelaimingo atsitikimo atsiradusių pažeidimų, netinkamo naudojimo arba aplaidumo. Garantija negalioja ir tuomet, jei nesilaikoma naudojimo arba montavimo nurodymų. Be to, garantija negalioja pakuotėje esančiam akumuliatoriui. Be to, garantija netaikoma prezervatyvams, lubrikantams, masažiniams aliejams, priežiūros ir valymo priemonėms (pvz., dezinfekuojančioms priemonėms, pudroms ir kt.), afrodiziakams, akciniams gaminiams ir Satisfyer One Night Stand. Nepamirškite, kad, jei prietaisą arba priedus bandėte atidaryti arba ardyti, garantija nebegalioja. Be to, garantija netaikoma dėl montavimo ir naudojimo ne pagal paskirtį, kai žala, atsirado dėl aukštesnės jėgos arba gamtos katastrofų, ypač, bet neapsiribojant potvyniais, gaisrais arba šalčiais.

2. Garantijos apimtis ir taikymas

Jei garantinio laikotarpio metu kyla kokių nors nusiskundimų ir apie juos mus informuojate raštu bei jie yra įrodomi, garantija suteikiama „Triple A Import GmbH“ gaminį pakeičiant. Pretenzija dėl garantijos suteikimo galioja tik sutarties objekto žalai. Negalimos pretenzijos dėl prarasto pelno ir nuostolių atlyginimo. Jei norite, kad būtų suteikta garantija, turite įrodyti, kad prašymo pateikimo metu ji vis dar galioja. Dėl to prašome visą garantijos laikotarpį saugoti originalų pirkimo įrodymą kartu su garantijos sąlygomis. „Triple A Import GmbH“ pasilieka teisę neatlikti garantinio remonto arba nepatvirtinti garantijos, jei šis įrodymas nepateikiamas. Esant garantiniam atvejui, gaminį kartu su originaliu pirkimo dokumentu siųskite adresu: Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Germany. Pašto išlaidas turite apmokėti patys. Siuntimo išlaidų nekompensuojame. Įsitikinkite, kad siunčiamas gaminys būtų tinkamai supakuotas. Už netinkamą gabenimą, netinkamą pakavimą arba gaminio praradimą siuntimo metu „Triple A Import GmbH“ garantijos neprisiima.

3. Jei paaiškėja, kad gaminiui garantinės sąlygos negali būti pritaikytos

Jei atsiųsto gaminio trūkumui garantinių sąlygų negalima pritaikyti, išlaidas, atsiradusias tiriant gaminį (ir išlaidas už darbą) apmoka naudotojas.

4. Jei turite klausimų

Jei turite problemų su savo Satisfyer gaminiu arba norite paklausti dėl naudojimo arba turite pretenzijų dėl garantijos, rašykite adresu info@satisfyer.com.

5. Taikoma teisė, teismo vieta

Šiai garantijai taikomi Vokietijos įstatymai, išskyrus 1980 m. balandžio 11 d. JT konvenciją dėl tarptautinio pirkimo pardavimo sutarčių (CISG). Įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo vieta yra Bylefeldas, Vokietija. Jei leidžiama, teismo vieta yra Bylefelde, Vokietijoje.

Paskutinį kartą žiūrėta