Garantins innehåll

1. Garantins innehåll

Triple A Import GmbH ger slutkunden en garanti på material- och tillverkningsfel enligt följande bestämmelser. Slutkund är varje förbrukare som köper produkten. Garantitiden är 15 år och träder i kraft när garantitiden enligt lag i det land köparen bor upphör att gälla. Eventuella rättigheter enligt lag berörs inte av att denna garantin består. Garantin innehåller beståndsdelar som påverkar produktens funktion. Den innehåller inte förändringar på utsidan på grund av normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckor, missbruk eller vårdslöshet. Dessutom gäller inte garantin om bruks- och monteringsanvisningarna inte följs. Batteriet som ingår i leveransomfattningen utesluts uttryckligen ur garantin. Dessutom utesluts kondomer, glidmedel, massageoljor, vård- och rengöringsmedel (som desinfektionsmedel, puder m.m.), afrodisiakum, kampanjprodukter och Satisfyer One Night Stand ur garantin. Observera att garantin upphör att gälla om du försöker öppna eller ta isär apparaten eller tillbehör. Garantin upphör även att gälla vid felaktig installation eller idrifttagning, skador beroende på force majeur eller naturkatastrofer, särskilt, men inte slutgiltigt vid översvämningar, bränder eller frostskador.

2. Omfattning och utnyttjande av garantin

Kommer det till en reklamation under garantitiden och om dessa meddelas oss skriftligen och bevisas enligt de krav som nämns, ersätter Triple A Import GmbH produkten inom ramen av garantin. Anspråk på garantiersättning består endast för skador på avtalsföremålet själv. Fordringar för utebliven vinst och skadestånd är uteslutna. För att utnyttja garantin måste man kunna bevisa att garantin är giltig när begäran lämnas in.  Behåll därför alltid originalkvittot tillsammans med garantivillkoren under hela garantitiden. Triple A Import GmbH förbehåller sig rätten att vägra genomföra, en garantireparation eller bekräfta garantin, om sådant bevis inte föreligger. Om det är ett garantifall ska du skicka in produkten tillsammans med originalkvittot till. Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Germany. Portot måste du betala själv. Fraktkostnader ersätts ej. Försäkra dig om att produkten är ordentligt packad för transport. Transporteras eller förpackas produkten på ett olämpligt sätt eller försvinner när den skickas tillbaka övertar Triple A Import GmbH ingen garanti.

3. Produkten är inget fall för garantin

Visar det sig att den inskickade produkten har fel som inte täcks av garantin står konsumenten för kostnaderna, inklusive eventuella arbetskostnader som uppstått när produkten undersökts.

4. Dina frågor

Om du har problem med din Satisfyer-produkt eller frågor om hanteringen eller har en garantifordran, kan du kontakta oss under info@satisfyer.com.

5. Jurisdiktion och tillämpad lagstiftning

För den här garantin gäller tysk lagstiftning under uteslutande av den internationella köpelagen (CISG) från 11 april 1980. Ort där ärendet behandlas är Bielefeld, Tyskland. Om det är tillåtet är jurisdiktionen Bielefeld, Tyskland.

Senast betraktad