Kontenut tal-garanzija

1. Kontenut tal-garanzija

Triple A Import GmbH tagħti garanzija lill-klijent aħħari dwar il-materjal u żbalji fix-xogħol skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin. ‘Klijent aħħari’ huwa kull konsumatur li jixtri l-prodott. Dan il-perjodu ta’ garanzija huwa ta’ 15-il sena u jibda bl-iskadenza tal-perjodu legali ta’ garanzija tal-pajjiż li fih ix-xerrej jgħix. Kwalunkwe drittijiet statutorji ma jiġux affettwati mill-eżistenza ta’ din il-garanzija. Il-garanzija tinkludi komponenti li jaffettwaw il-funzjoni tal-prodott. Din ma tinkludix il-bidla esterna ikkawżata minn xedd normali, ħsara aċċidentali, abbuż jew negliġenza. Barra minn hekk, il-garanzija ma tapplikax f’każ ta’ nuqqas ta’ osservanza tal-istruzzjonijiet tat-tħaddim jew tal-assemblaġġ. Barra minn hekk, il-batterija inkluża fl-ambitu tal-konsenja hija espressament eskluża mill-garanzija. Il-garanzija teskludi wkoll kondoms, lubrikanti, żjut tal-massaġġi, prodotti għall-kura u t-tindif (bħal diżinfettanti, trabijiet, eċċ.), afrodisiaċi, prodotti promozzjonali, u s-Satisfyer One Night Stand. Jekk jogħġbok innota li l-garanzija titħassar jekk tipprova tiftaħ jew iżżarma t-tagħmir jew l-aċċessorji. Barra minn hekk, il-validità tal-garanzija tintemm f’każ ta’ installazzjoni jew kummissjonar mhux xierqa, ħsara minħabba forza maġġuri jew diżastri naturali, b’mod partikolari, iżda mhux limitata għal għargħar, nirien jew ħsara kkawżata minn ġlati.

2. Ambitu u użu tal-garanzija

Jekk ikun hemm xi lmenti matul il-perjodu ta’ garanzija u jekk dawn jiġu kkomunikati lilna bil-miktub u ppruvati taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin, is-servizz ta’ garanzija jingħata b’mod li Triple A Import GmbH tissostitwixxi l-prodott. Id-dritt li jingħata servizz ta’ garanzija japplika biss għal ħsara fl-oġġett tal-kuntratt innifsu. Esklużi huma talbiet għal profitti mitlufa u danni. Biex isir rikors għall-garanzija, irid ikun possibbli li tingħata prova li l-garanzija tkun għadha valida fil-mument tal-applikazzjoni. Jekk jogħġbok żomm l-irċevuta oriġinali tax-xiri flimkien mal-kondizzjonijiet tal-garanzija għal tul il-perjodu tal-garanzija. Triple A Import GmbH tirriżerva d-dritt li tirrifjuta tiswijiet taħt il-garanzija jew li tikkonferma l-validità tal-garanzija jekk din il-prova ma tistax tiġi pprovduta. F’każijiet ta’ garanzija, jekk jogħġbok ibgħat il-prodott flimkien mal-prova oriġinali ta’ xiri lil Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Germany. Il-ħlas tal-pustaġġ huwa responsabbiltà tiegħek. Il-ħlas tal-pustaġġ ma jingħatax lura. F’każ ta’ ritorn,jekk jogħġbok iżgura li l-prodott jiġi ppakkjat kif suppost għat-trasport. Triple A Import GmbH ma tassumi ebda garanzija f’każ ta’ trasport jew imballaġġ mhux xierqa jew telf fir-ritorn tal-prodott.

3. Il-prodott ma jitqiesx każ ta’ garanzija

Jekk id-difett fil-prodott mibgħut mhux kopert minn din il-garanzija, il-konsumatur huwa responsabbli għall-ispejjeż, inklużi kwalunkwe spejjeż tax-xogħol, li jirriżultaw fl-eżaminazzjoni tal-prodott.

4. Mistoqsijiet min-naħa tiegħek

Jekk għandek xi problemi bil-prodott Satisfyer tiegħek jew mistoqsijiet dwar it-tħaddim jew ir-rikors għall-garanzija, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq info@satisfyer.com.

5. Ġurisdizzjoni u l-liġi applikabbli

Il-liġi Ġermaniża tapplika għal din il-garanzija, bl-esklużjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Bejgħ Internazzjonali tal-Merkanzija (CISG) tal-11 ta’ April 1980. Il-post tal-eżekuzzjoni għall-obbligi taħt din il-garanzija huwa Bielefeld, il-Ġermanja. Sa fejn hu permess, il-post ta’ ġurisdizzjoni huwa Bielefeld, il-Ġermanja.

L-aħħar li ntwera