Garantijas saturs

1. Garantijas saturs

Triple A Import GmbH saskaņā ar šiem noteikumiem sniedz gala klientam garantiju, kas attiecas uz materiālu un apstrādes kļūmēm. Gala klients ir jebkurš patērētājs, kurš iegādājas izstrādājumu. Garantijas laiks ir 15 gadi un tas sākas pēc pircēja dzīves vietas valsts likumdošanā noteiktā garantijas laika beigām. Šīs garantijas noteikumi neatceļ iespējamās likumdošanā noteiktās tiesības. Garantija attiecas uz sastāvdaļā, kas ietekmē izstrādājuma darbību. Tā neattiecas uz ārējām izmaiņām, ko rada normāls nolietojums, vai negadījumu radītiem bojājumiem, nepareizu lietošanu vai nolaidību. Papildus tam garantija nav spēkā, ja netiek ievērotas lietošanas vai montāžas norādes. Kā arī viennozīmīgi garantija neattiecas uz iespējamajiem piegādes komplektācijā iekļautajiem akumulatoriem. Papildus tam garantija neattiecas uz prezervatīviem, lubrikantiem, masāžas eļļām, kopšanas un tīrīšanas līdzekļiem (piem., dezinfekcijas līdzekļiem, pūderiem u.t.t.), afrodiziakiem, aktivitātes izstrādājumiem un Satisfyer One Night Stand. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, mēģinot atvērt vai izjaukt ierīci vai piederumus, garantija zaudē savu spēku. Papildus tam garantija zaudē savu spēku, nepareizi veicot instalāciju vai lietošanas uzsākšanu, rodoties bojājumiem, ko rada neparedzēti apstākļi vai dabas katastrofas, kā arī īpaši, bet ne noslēdzoši - plūdu, ugunsgrēku vai sala radītu bojājumu gadījumā.

2. Garantijas apjoms un izmantošana

Ja garantijas laikā rodas pretenzijas, un mēs tās rakstiski saņemam atbilstoši turpmāk tekstā minētajiem noteikumiem, garantija tiek īstenota, uzņēmumam Triple A Import GmbH veicot izstrādājuma nomaiņu. Garantijas prasības attiecas tikai uz līguma priekšmeta bojājumiem. Prasības izmaksāt negūtu peļņu un zaudējumus nav spēkā. Lai saņemtu garantiju, jāpierāda, ka pieprasījuma brīdī garantija vēl ir spēkā. Tādēļ, lūdzu, visu garantijas laiku saglabājiet oriģinālo iegādes dokumentu kopā ar garantijas notikumiem. Triple A Import GmbH patur tiesības noraidīt garantijas pieprasījumu vai garantijas apstiprinājumu, ja nav iespējams sniegt šādus apliecinājumus. Garantijas gadījumos nosūtiet izstrādājumu kopā ar oriģinālo iegādes dokumentu uz šādu adresi: Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Germany. Piegādes izmaksas jāsedz jums. Piegādes izmaksas netiek atlīdzinātas. Lūdzu, pārliecinieties, vai nosūtīšanas gadījumā izstrādājums ir droši iepakots. Uzņēmums Triple A Import GmbH neuzņemas garantiju par nepareizu transportēšanu, nepareizu iepakošanu vai izstrādājuma zudumu atgriešanas laikā.

3. Izstrādājuma garantija nav spēkā šādos gadījumos

Jā kāda iesūtītā izstrādājuma kļūme nebūs šīs garantijas gadījums, lietotājam jāsedz izmaksas, ieskaitot iespējamās izmaksas par darbu, kas rodas izstrādājumu pārbaudes laikā.

4. Jūsu jautājumi

Rodoties problēmām ar jūsu Satisfyer izstrādājumu, vai jautājumu gadījumā par vadību vai garantijas gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot info@satisfyer.com.

5. Piekritīgā tiesa un pielietojamā likumdošana

Uz šo garantiju attiecas Vācijas likumdošana, neņemot vērā 1980. gada 11. aprīļa ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem (CISG). Šīs garantijas noteikumu izpildes vieta ir Bīlefelde, Vācijā. Ja pieļaujams, tad piekritīgā tiesa atrodas Bīlefeldē, Vācijā.

Pēdējoreiz skatītais