Sadržaj jamstva

1. Sadržaj jamstva

Tvrtka Triple A Import GmbH odobrava krajnjem kupcu u skladu s idućim odredbama jamstvo na materijal i greške u obradi. Krajnji je kupac svaki potrošač koji je nabavio proizvod. Ovaj jamstveni rok iznosi 15 godina i počinje s istekom zakonskog jamstvenog roka odgovarajuće države u kojoj kupac ima svoje prebivalište. Time se ne dira u možebitna zakonska prava na temelju postojanja ovog jamstva. Jamstvo obuhvaća sastavne dijelove koji utječu na funkcioniranje proizvoda. Ono ne obuhvaća vanjsku promjenu uslijed normalnog korištenja ili oštećenja uvjetovana nezgodom, zloporabu ili nemarnost. Jamstvo nadalje ne vrijedi u slučaju nepoštivanja uputa za uporabu ili montažu. Osim toga je baterija koja je eventualno dio isporuke, izričito isključena iz ovog jamstva. Osim toga su iz jamstva isključeni kondomi, lubrikanti, ulja za masažu, sredstva za njegu i održavanje (kao što su dezinfekcijska sredstva,puder, itd.), afrodizijaci, proizvodi na akciji i Satisfyer One Night Stand. Molimo Vas da vodite računa da u slučaju pokušaja otvaranja ili rastavljanja uređaja ili pribora prestaje važiti jamstvo. Jamstvo nadalje prestaje važiti u slučaju nestručne instalacije ili stavljanja u pogon, šteta zbog više sile ili prirodnih katastrofa,, napose, ali ne jedino, u slučaju poplava, požara ili šteta uslijed smrzavanja.

2. Opseg i korištenje jamstva

Ako bi tijekom jamstvenog razdoblja nastale reklamacije i ako se o istima obavijesti u skladu s dolje navedenim uvjetima te se iste dokažu, onda će se naknada temeljem jamstva izvršiti na način da će tvrtka Triple A Import GmbH zamijeniti proizvod. Zahtjev za odobrenje naknada temeljem jamstva postoji samo za štete na samom predmetu ugovora. Isključeni su zahtjevi za izgubljenu zaradu i naknadu štete. Za korištenje jamstva mora se dokumentirati da je u trenutku podnošenja zahtjeva jamstvo još važeće. Stoga Vas molimo da sačuvate originalni račun zajedno s jamstvenim uvjetima tijekom trajanja jamstvenog razdoblja. Tvrtka Triple A Import GmbH zadržava pravo uskratiti popravak temeljem jamstva ili potvrdu jamstva, ukoliko se ne može predočiti ovaj dokaz. U slučajevima jamstva molimo Vas da pošaljete proizvod zajedno s originalnim računom na Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Germany. Vi snosite troškove poštarine. Troškovi slanja se ne nadoknađuju. Molimo Vas da provjerite da je proizvod u slučaju slanja sigurno zapakiran za transport. U slučaju nestručnog transporta, nestručnog pakiranja ili gubitka prilikom povrata proizvoda tvrtka Triple A Import GmbH ne preuzima nikakvo jamstvo.

3. Problem s proizvodom ne predstavlja slučaj koji je pokriven jamstvom

Ako se greška na dostavljenom proizvodu pokaže kao greška koja nije pokrivena jamstvom, potrošač je dužan snositi troškove, uključujući i možebitne troškove rada koji nastanu prilikom pregleda proizvoda.

4. Vaša pitanja

Ako biste imali problema sa svojim proizvodom Satisfyer ili pitanja o rukovanju ili pravu na jamstvo, molimo Vas da nas kontaktirate preko adrese info@satisfyer.com.

5. Sudska nadležnost i primjenjivo pravo

Na ovo jamstvo primijenjuje se njemačko pravo uz isključenje Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) od 11. travnja 1980. godine. Mjesto izvršenja obveza iz ovog jamstva je Bielefeld, Njemačka. Ako je dopustivo, nadležan je sud u Bielefeldu, Njemačka.

Zadnje viđeno