Garantii sisu

1. Garantii sisu

Triple A Import GmbH Lõppklient on iga toote ostnud tarbija. See garantiiaeg kehtib 15 aastat ja algab vastava ostja elukohajärgse riigi seadusliku garantiiaja lõppemisega. Garantii ei mõjuta mis tahes seadusest tulenevaid õigusi. Garantii hõlmab koostisosi, mis mõjutavad toote toimimist. See ei hõlma tavapärasest kasutusest tulenevat välist muutust ega tahtmatuid kahjustusi, kuritarvitamist või hooletust. Peale selle ei kohaldata garantiid kasutus- või paigaldusjuhiste eiramise korral. Lisaks on selgesõnaliselt välistatud garantii tarnepakendis olevale akule. Lisaks ei kehti garantii kondoomidele, libestitele, massaažiõlidele, hooldus- ja puhastusvahenditele (nagu nt desinfitseerimisvahend, puuder jne), afrodisiaakumitele, kampaaniatoodetele ja Satisfyer One Night tootele. Jätke meele, et seadme või lisatarvikute avamisel või lahtivõtmisel muutub garantii kehtetuks. Peale selle lõpeb garantii ebakompetentse paigaldamise või kasutuselevõtu korral, jõu kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste või loodusõnnetuste korral, eriti, aga mitte ainult üleujutuste, põlengute või külmakahjustuste korral.

2. Garantii ulatus ja kasutamine

Kui garantiiajal peaks esinema puudusi ja need edastatakse kirjalikult ning tõendatult, hüvitatakse need garantii korras Triple A Import GmbH poolt tootele määratud viisil. Õigus garantiile kehtib ainult lepinguobjekti kahjude hüvitamiseks. Välistatud on nõuded saamatajäänud tulu ja hüvitiste kahju eest. Garantii kasutamiseks peab garantii kehtivus olema taotlemise ajahetkel tõendatav. Seepärast hoidke originaalostudokument koos garantiitingimustega garantiikehtivuse ajal alles. Tõendusmaterjali puudumisel jätab Triple A Import GmbH endale õigus garantiiremondist või garantii kinnitamisest loobuda. Garantiinõude korral saatke palun toode koos originaalostudokumendiga: Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Saksamaa. Postikulu peate maksma Teie. Saatmiskulud ei kuulu hüvitamisele. Palun veenduge, et saadetav toode on transpordikindlalt pakendatud. Triple A Import GmbH ei rahulda garantiinõuet ebakompetentsel transportimisel, pakendamisel või tagasisaatmisel kahjustada saanud toote puhul.

3. Toote garantiinõue ei kuulu täitmiseks

Kui selgub, et saadetud toote viga ei kuulu selle garantii alla, kannab tarbija kulud, sh toote uurimise käigus tehtavad töökulud.

4. Teie küsimused

Kui Teil on probleeme oma Satisfyeri tootega, küsimusi kasutamise või garantiinõude kohta, võtke meiega ühendust: info@satisfyer.com.

5. Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Sellele garantiile kohaldub Saksa õigus, v.a 11. aprillil 1980 välja antud ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta. Sellest garantiist tulenevate kohustuste täitmiskoht on Bielefeld, Saksamaa. Lubatud määral on kohtualluvus Bielefeld, Saksamaa.

Viimati vaadatud