Remotyca Podmínky účasti

Účast v soutěži „Open Contest REMOTYCA“ je zdarma a je založena výhradně na těchto podmínkách účasti. Pořadatel může kdykoli změnit podmínky účasti s účinností do budoucna, i když to neplatí pro účastníky, kteří se soutěže zúčastnili již před změnou.
 
1. Průběh soutěže

Jedná se o soutěž společností EIS GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, dále jen „SATISFYER“ a BERLINABLE UG (s ručením omezeným), Budapester Straße 50, 10787 Berlín, dále společně jen „organizátor“ ". Trvání soutěže trvá od 19. dubna 2021, 00:01 do 9. května 2021, 23:59. Během tohoto období mají uživatelé možnost zúčastnit se soutěže online na webových stránkách satisfyer.com a berlinable.com. K tomu je nutné stávající připojení k internetu. Uživatel si nese náklady na připojení k internetu sám.

 

2. Předpoklady účasti

Pro účast v soutěži musí účastníci napsat své vlastní erotické povídky o délce nejméně 800 slov až maximálně 1200 slov. Účast je možná pouze v období účasti 19. dubna 2021, 00:01 do 2. května 2021, 23:59 v České republice, Německu, Anglii, Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku a USA. Účastník účastí se ujistil, že je autorem povídky a že na tuto povídku neexistují žádná práva třetích stran. Prvních 100 účastníků obdrží cenu podle bodu 4. Nejlepší příběhy budou publikovány na berlinable.com, satisfyer.com a v aplikaci Satisfyer Connect a v případě potřeby budou zhudebněny. Organizátoři mohou svobodně rozhodnout, které příběhy budou publikovány a zhudebněny. Organizátoři získávají neomezené a výlučné právo povídku komplexně využívat, zejména ji používat komerčně a nekomerčně v jakékoli formě, vyrábět a distribuovat libovolný počet fyzických kopií podle svého výběru a různými způsoby formáty a na / pod jakýmkoli materiálem a v jakékoli formě, jako je papír, fotopapír, plátno, akryl, hliník, sklo, keramika atd., které mají být použity digitálně a uloženy v jakékoli formě, např. na webových stránkách, v internetových obchodech, na CD, distribuovat DVD, Bluray, datové nosiče všeho druhu, v databázích, cloudech atd., Jakož i všechny technologie, které mohou být v budoucnu vyvinuty, tj. Zpřístupnit je veřejnosti v analogových, digitálních a online médiích, vystavovat. Mají právo na vysílání, na úpravy - a právo na redesign, tj. právo na úpravy a redesign díla v jakékoli formě, např. zmenšit, zvětšit, pouze částečně nebo výňatky, změnit atd., aby byl audiovizuální zvuk a / nebo film povídkou. Organizátoři jsou oprávněni, ale nejsou povinni, jmenovat autora pro jakékoli použití. Autor se preventivně vzdává práva na identifikaci autora vůči organizátorům. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Je přísně zakázáno používat více e-mailových adres ke zvýšení šance na výhru. Účast v soutěži je zdarma.


 
3. Způsobilost k účasti

Způsobilost k účasti jsou fyzické osoby, které mají své místo pobytu v České Republice a jsou starší 18 let.  Účast v soutěži není omezena na zákazníky organizátora a nezávisí na nákupu zboží nebo služeb. Všechny osoby a zaměstnanci organizátora, kteří se podílejí na koncepci a realizaci soutěže, se nemohou soutěže zúčastnit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit osoby z účasti, pokud existují legitimní důvody, například:

- v případě manipulace v souvislosti s přístupem k soutěži

- v případě porušení podmínek účasti

- v případě nespravedlivého chování

- v případě nepravdivých nebo zavádějících informací v souvislosti s účastí v soutěži, zejména pokud se účastník nesprávně prohlašuje za autora povídky.


4. Cena a oznámení

Prvním 100 účastníkům budou uděleny následující ceny: poukaz na 300 CZC, směnitelné na satisfyer.com, PODMÍNKY KUPONU: Poukaz lze uplatnit jednou a nelze jej započítat proti nákladům na doručení. Dárkové poukazy jsou z nákupu vyloučeny a nelze je započíst proti poukazu. Platba v hotovosti není možná. Zbývající kredit vyprší. Poukaz lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následná fakturace není možná. Poukaz je platný do 31. května 2021. „Satisfyer Sexy Secret“ (vibrátor) nebo „Royal One“ (kroužek na penis), bezplatný roční přístup k nabídce BERLINABLE. Cena bude předána pouze výherci. Výměna, vyzvednutí zákazníkem a výplata ceny v hotovosti nejsou možné. Společnost SATISFYER převezme veškeré náklady spojené s přepravou cen. Veškeré další náklady spojené s nárokováním ceny ponese výherce. Případné zdanění nebo případné zaplacení dalších veřejných poplatků souvisejících se ziskem převezme sám výherce. Výherce je výhradně odpovědný za řádné prohlášení nebo za předložení dalších nezbytných prohlášení v této souvislosti. Pokud po dvou žádostech výherce do 7 dnů neodpoví na získání ceny, cena propadne.

 

5. Konec soutěže

Pořadatel si výslovně vyhrazuje právo ukončit soutěž bez předchozího upozornění a bez udání důvodu. To platí zejména z jakéhokoli důvodu, který by narušil nebo zabránil běhu soutěže podle plánu. Ceny pak budou losovány pouze mezi účastníky, kteří se zúčastnili až do okamžiku předčasného ukončení.

 

6. Ochrana údajů

Za účelem účasti v soutěži je nutné předložit osobní údaje. Účastník zaručuje, že osobní údaje, které poskytl, zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, věk a e-mailová adresa, jsou pravdivé a správné. Pořadatel upozorňuje, že veškeré osobní údaje účastníka nebudou bez souhlasu předány třetím osobám ani jim poskytnuty k použití. V případě výhry výherce výslovně souhlasí se zveřejněním svého jména a místa bydliště (bez uvedení konkrétní adresy) v reklamních médiích používaných organizátory. To zahrnuje oznámení výherce na webových stránkách organizátorů a jejich platforem sociálních médií. Účastník může svůj deklarovaný souhlas s účastí v soutěži nebo svůj souhlas se zveřejněním svého jména a bydliště v případě výhry kdykoli odvolat. Odvolání musí být zasláno písemně nebo v textové podobě nebo telefonicky na kontaktní údaje v otiskové oblasti organizátora. Po odvolání souhlasu budou shromážděné a uložené osobní údaje účastníka okamžitě smazány.


7. Zřeknutí se odpovědnosti Facebook / Instagram

Tato propagace nesouvisí s Facebookem / Instagramem a není v žádném případě sponzorována, podporována ani organizována Facebookem / Instagramem.


8. Vyloučení legálního postihu

Dotazy nebo stížnosti v souvislosti se soutěží by měly být směrovány na BERLINABLE. Možnosti kontaktů najdete v sekci webových stránek impresum. Rozhodnutí porotců je konečné s ohledem na určení vítězů a možné posouzení přihlášených soutěžních příspěvků.


9. Klauzule o oddělitelnosti

Pokud by ustanovení těchto podmínek účasti bylo nebo by se stalo zcela nebo zčásti neúčinným, nemá to vliv na platnost těchto podmínek účasti. Místo neúčinného ustanovení se použije právně přípustná regulace, která se nejvíce blíží ekonomickému smyslu a účelu vyjádřenému v neúčinném ustanovení. Totéž platí, pokud v těchto podmínkách účasti existuje mezera. Platí naše podmínky účasti a informace o ochraně údajů. Informace o ochraně údajů naleznete zde: https://www.satisfyer.com/cz/vop

Naposledy prohlíženo